Psychomotorische therapie

Bij een pediatrisch psychomotore therapeut leren kinderen met een motorische ontwikkelingsstoornis (zoals coördinatie-ontwikkelingsstoornis DCD, autisme spectrum stoornis ASS, aandachts- en concentratiestoornis ADHD…) specifieke vaardigheden stapsgewijs aan. Dit kan zowel om fijn- als grofmotorische vaardigheden gaan, om zo vlotter te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. Zowel ouders als school worden betrokken in de zorg van het kind. Ook visueel ruimtelijke problemen/hulp bij plannen en organiseren kan aan bod komen.

Kinesisten met deze specialisatie:

[search]
Lijst van alle specialisaties met beschrijving
Naam Specialisaties Adres Huisbezoek Contact