Verwerkingsverantwoordelijke:

Kinesitherapeuten gent vzw
Papegaaistraat 54B, 9000 Gent
secretariaat.kg@telenet.be
RPR: Gent

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kinesitherapeuten gent vzw stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

  • Informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.
  • De opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
  • U kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U richt daartoe een eenvoudig verzoek tot bovenstaande contactpersoon.
  • We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden.
  • Onze website bevat links naar niet-Kinesitherapeuten gent vzw websites. Kinesitherapeuten gent vzw is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna kortweg ‘AVG’) legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (de verwerkingsverantwoordelijke), de verplichting op de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen), te informeren.

Uw rechten

Als bezoeker heeft u recht op inzage en toegang, recht op verbetering, wissing en beperking, recht van bezwaar, recht op het intrekken van toestemming, recht op overdraagbaarheid. Neem in dat geval contact op via bovenstaande contactgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Kinesitherapeuten gent vzw gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.

Kinesitherapeuten gent vzw doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35.

2. Cookiebeleid

Onze site maakt geen gebruik van Marketing cookies, enkel van Noodzakelijke en Functionele cookies.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Kinesitherapeuten gent vzw gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren. Kinesitherapeuten gent vzw maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u wenst in te loggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen wij op een veilige manier uw identiteit controleren om zo toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die u achterliet.

Wat zijn ‘Functionele cookies’?

Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. Kinesitherapeuten gent vzw maakt gebruik van ‘Functionele cookies’ voor het ‘herinneren’ van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

Wat zijn ‘Marketing cookies’?

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden
ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel
van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op
andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie
op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en
internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u
gerichte advertenties zien.

Wat is ‘Embedded content’?

Kinesitherapeuten gent vzw kan op haar websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. Kinesitherapeuten gent vzw adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Disclaimer

Gebruik van de Kinesitherapeuten gent vzw website

1. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

2. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Kinesitherapeuten gent vzw , haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Kinesitherapeuten gent vzw. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

3. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Kinesitherapeuten gent vzw verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

4. Opmerkingen, vragen en suggesties

Kinesitherapeuten gent vzw wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Kinesitherapeuten gent vzw materiaal te sturen, geeft u aan Kinesitherapeuten gent vzw het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Kinesitherapeuten gent vzw de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Kinesitherapeuten gent vzw heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Kinesitherapeuten gent vzw houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

5. Rechtspraak

Het staat Kinesitherapeuten gent vzw vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.