KG

In 1990 namen enkele kinesitherapeuten, onder impuls van de UZK (Unie van Zelfstandige kinesitherapeuten, verenigd in kringen) het initiatief om samen te Gent een lokale kinesitherapeutenkring op te richten. Naar analogie van de huisartsenkringen, werd KZK Gent opgericht voor de kinesitherapeuten om de lokale belangen van de beroepsgroep in de eerste lijn te behartigen.

Samen met de opstart van de Thuiszorg, een overheidsinitiatief om multidisciplinair te praten over zwaar hulpbehoevende patiënten, kreeg de kinékring een duwtje om te participeren binnen de Gentse gezondheidszorg.

Eerst werd gewerkt met een feitelijke vereniging, daarna werd al gauw de overstap gemaakt naar een vzw, een volwaardige gesprekspartner met rechtspersoonlijkheid. Pas dan kregen de Gentse kinesitherapeuten een echte officiële stem in de lokale eerstelijnsgezondheidszorg.

Naast de noodzaak om vertegenwoordigd te zijn in alle overheidsinitiatieven, was de bekommernis vooral gericht op de groepering van de practicus binnen een lokale structuur om van hieruit mede het beleid te bepalen zowel op het niveau van de beroepsverdediging als op het stimuleren van een dynamiek onder collegae zonder concurrentiële doeleinden.

In een open geest van buitengewone samenwerking, om de onderlinge geschillen uit het verleden binnen de kinesitherapie te overstijgen, werd met een vast bestuur van 12 collegae vorm gegeven aan een actieve kring.

Op 1 januari 2012 werd KZKG omgedoopt tot KG – KInesitherapeuten Gent. Hiermee werd de kring ook opengezet naar niet-zelfstandige collega’s. Intussen mag KG zich rekenen tot één van de grootste kinékringen in het Vlaamse landsgedeelte met een jaarlijks kringlidmaatschap van een 240-tal leden.

De externe contacten met de andere zorgverstrekkers kregen een bijzondere aandacht. De KG werd stilaan als partner binnen de gezondheidszorg niet meer weg te denken in het beleid van de lokale overheid.Geleidelijk werden verschillende mandaten opgenomen binnen de structuren van onze regio. De wetenschappelijke activiteiten werden door de inzet van de beheerraad omgevormd tot regelmatige Permanente Vormingen. Meer en meer gingen er stemmen op om de collegae te toetsen binnen een systeem van Peer Review om de kwalitatieve navormingen voor de practicus meer gestalte te geven.Tevens streefde de kring ernaar om ook de collegialiteit binnen de Gentse regio te bevorderen. Culturele en sportieve evenementen werden georganiseerd voor de leden.

Nog steeds is de kring actief in beroeps-en belangenverdediging van alle kinesitherapeuten vanuit het werkveld. Op regelmatige basis wordt door de kring een Nieuwsbrief uitgegeven. Met beroepsinfo, samen met lokale relevante informatie wordt de collega aangesproken op het werkveld. Meer en meer wordt de kring een aanspreekpunt in multidisciplinaire projecten en initiatieven.

Onmiskenbaar blijft de KG mede één van de voorlopers in het kringenbestand van AXXON om als beroepsgroep de lokale belangen van de kinesitherapeut te blijven behartigen.

De KG blaast in 2023 33 kaarsjes uit.

Bestuur

Het bestuur van KG vzw bestaat uit een 10-tal dynamische collega’s, actief binnen verschillende domeinen en settings.
Wij engageren ons vrijwillig ten dienste van de leden en het voortbestaan van de kring.

We vergaderen ongeveer 8 maal per jaar om de noodzakelijke voorbereidingen, begeleiding en nabesprekingen van activiteiten te doen. Het betreft de wetenschappelijke vormingen, ledenbeheer, contacten met instellingen van de gezondheidszorg  (LMN, LOGO, (deel-)SEL, huisartsenvereniging, …), inhoud van de website, nieuwjaarsreceptie, LOKK’s en peerreviews enz.

Leden bestuur

  • Bruno Zwaenepoel – Voorzitter
  • Thierry De Zutter – Bestuurslid
  • Pascale Cuigniez – Secretaris
  • Stefaan De Witte – Bestuurslid
  • Fons De Schutter – Bestuurslid
  • Yorinde D’hooge – Bestuurslid
  • Lucas Kuypers – Penningmeester
  • Jasper Stubbe Bestuurslid