donderdag 23-02-23 om 20.30 in de refuge: Traject chronische pijnpatiënt - multidisciplinaire opvolging en samenwerking 1e lijn

Tijdens deze lezing zullen we dieper ingaan op het traject dat een chronische pijnpatiënt aflegt wanneer deze een behandeling opstart in een multidisciplinair pijncentrum. Er wordt gestart met een kort deel theorie over de verschillende pijnmechanismen. Vervolgens worden zowel voor de arts als voor de kinesitherapeut het intake gesprek en het klinisch onderzoek verduidelijkt, alsook de verschillende behandelstrategieën (medicamenteus en conservatief) die toegepast kunnen worden door deze disciplines. De mogelijke samenwerking tussen de tweedelijns- (multidisciplinair pijncentrum uit een ziekenhuis) en eerstelijnszorg (huisarts en zelfstandige kinesitherapeut) zal besproken worden. Er wordt afgesloten met een discussie over enkele controversiële topics over het behandelen van chronische pijnpatiënten en adviezen.

De lezing wordt gegeven door Dr. Sam Schelfout en Dra. Elise Cnockaert en is gericht op artsen en kinesitherapeuten die meer willen weten over de evidence based evaluatie en behandeling van chronische pijn. Sam Schelfout studeerde geneeskunde aan de UGent en werd opgeleid tot anesthesist met specialisatie in de algologie. Hij is werkzaam in het UZ Gent als adjunct-kliniekhoofd en verantwoordelijke van de Pijnkliniek, coördinator van het Multidisciplinair Pijncentrum en coördinator van het Multidisciplinair Algologisch Team. Elise Cnockaert studeerde kinesitherapie (afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen-) aan de UGent en manuele therapie aan de VUB. Ze is werkzaam als kinesitherapeute in het multidisciplinair pijncentrum van het AZ Sint-Lucas (Gent) en als mandaatassistent aan de UGent waar ze een doctoraat maakt in het gebied va de chronische pijn. Tevens is ze lid van de internationale erkende onderzoeksgroep Pain in Motion.


Update behandeling adhesieve capsulitis (15/12/2022 - 20u30 – De Refuge)

De moeizame revalidatie bij een patiënt met schouderstijfheid vormt een bron van frustratie voor zowel patiënt als therapeut. Een poging tot functioneren in het dagelijks leven met deze schouderstijfheid brengt op zijn beurt dan weer klachten in aangrenzende gebieden mee zoals nek of elleboog. Als therapeut voel je je machteloos en vraag je je wel eens af wat je nog meer kan doen om deze patiënten te helpen. Tijdens de voordracht wordt er heel wat recent onderzoek besproken dat inzicht geeft in de structurele pathologie die aan de basis ligt van stijfheid, het al dan niet self-limiting verloop, wetenschappelijk onderbouwing voor de freezing-frozen-thawing fasen indeling en evidentie voor therapeutische opties.

Van daaruit bespreken we mogelijkheden voor therapie met praktijkgerichte voorbeelden zowel in de fase wanneer er veel pijn is als de fase wanneer stijfheid meer op de voorgrond staat. Er is aandacht voor vragen als: Kan ik met passieve mobilisatie iets bereiken bij mijn patiënt? Heeft het zin om met pijn te trainen? Hoe kan ik afweerspanning controleren tijdens mobiliserende oefeningen? Hoe kan je je patiënt afleiden van het doel van de oefening met een externe focus? Hoe motiveer ik mijn patiënt om te (blijven) oefenen?


06-december : Peer review met vastgelegd thema 2022 Zorgzaam communiceren in de kinesitherapie

Communicatie speelt een sleutelrol in de kinesitherapie. Bij de behandeling van patiënten is het de lijm die alle onderdelen van de therapie met elkaar verbindt. We staan voortdurend in dialoog met onze patiënten, al zijn we ons daar niet altijd van bewust. In deze peer review krijg je verschillende technieken mee die je systematisch kan toepassen tijdens elke kinésessie. Tijdens het intercollegiaal overleg wisselen we ervaringen uit.