Prijs kinesitherapie

De tarieven voor geconventioeneerde therapeuten vind je hier: 
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/kine-nl.aspx 

De tarieven voor kinesitherapie moeten duidelijk uithangen in de praktijk van de therapeut naar keuze alsook of hij/zij geconventioneerd is of niet. 

Geraak je er niet aan uit ? Jouw mutualiteit kan je ook perfect informeren .