Algemene kinesitherapie

Kinesitherapie bij courante klachten aan het bewegingsstelsel, bijv. nek- en rugklachten, gewrichtsklachten aan de ledematen, na trauma … Verschillende technieken kunnen hierbij aan bod komen zoals massage of wekedelentechnieken, mobilisaties, oefentherapie, elektrotherapie, … maar ook educatie betreffende de klachten en een begeleiding naar de terugkeer naar de dagelijkse bezigheden, het werk en de sport.

Kinesisten met deze specialisatie:

[search]
Lijst van alle specialisaties met beschrijving
Naam Specialisaties Adres Huisbezoek Contact