Bobath therapie

Bij een Bobath therapeut kan je terecht voor ontwikkelingsstimulatie van baby’s en kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling of een disharmonisch profiel vb. poepschuiven, moeite met houdingsovergangen… Ook kinderen, adolescenten en volwassenen met de diagnose Cerebral Palsy (CP) of niet-aangeboren hersenletsel kunnen Bobath therapie krijgen. Het is de bedoeling om de spiertonus te normaliseren, zodat het kind zich beter kan oprichten, evenwicht- en steunreacties inoefent en op een meer aangepaste manier met betere bewegingskwaliteit leert bewegen. De uiteindelijke doelstelling is vlotter motorisch deelnemen aan het dagelijks leven met zo min mogelijk bijkomende problemen (vb. spierverkortingen).

Kinesisten met deze specialisatie:

[search]
Lijst van alle specialisaties met beschrijving
Naam Specialisaties Adres Huisbezoek Contact