prijs kinesitherapie:

 

https://www.axxon.be/nl/nieuws/282-tarieven-voor-2021/

De tarieven voor geconventioeneerde therapeuten vind je ook hier: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20210101.pdf

De tarieven voor kinesitherapie moeten duidelijk uithangen in de praktijk van de therapeut naar keuze alsook of hij/zij geconventioneerd is of niet. 

Geraak je er niet aan uit ? Jouw mutualiteit kan je ook perfect informeren .