Nieuws

23-06-2022 om 20.30 in de GRS: Traject chronische pijnpatiënt - multidisciplinaire opvolging en samenwerking 1e lijn - 23 juni 2022

collega's 

KG organiseert op 23-06-22 om 20.30 in de GRS een lezing:  Traject van een chronische pijnpatiënt

Tijdens deze lezing zullen we dieper ingaan op het traject dat een chronische pijnpatiënt aflegt wanneer deze een behandeling opstart in een multidisciplinair pijncentrum. Er wordt gestart met een kort deel theorie over de verschillende pijnmechanismen. Vervolgens worden zowel voor de arts als voor de kinesitherapeut het intake gesprek en het klinisch onderzoek verduidelijkt, alsook de verschillende behandelstrategieën (medicamenteus en conservatief) die toegepast kunnen worden door deze disciplines. De mogelijke samenwerking tussen de tweedelijns- (multidisciplinair pijncentrum uit een ziekenhuis) en eerstelijnszorg (huisarts en zelfstandige kinesitherapeut) zal besproken worden. Er wordt afgesloten met een discussie over enkele controversiële topics over het behandelen van chronische pijnpatiënten en adviezen.

De lezing wordt gegeven door Dr. Sam Schelfout en Dra. Elise Cnockaert en is gericht op artsen en kinesitherapeuten die meer willen weten over de evidence based evaluatie en behandeling van chronische pijn. Sam Schelfout studeerde geneeskunde aan de UGent en werd opgeleid tot anesthesist met specialisatie in de algologie. Hij is werkzaam in het UZ Gent als adjunct-kliniekhoofd en verantwoordelijke van de Pijnkliniek, coördinator van het Multidisciplinair Pijncentrum en coördinator van het Multidisciplinair Algologisch Team. Elise Cnockaert studeerde kinesitherapie (afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen-) aan de UGent en manuele therapie aan de VUB. Ze is werkzaam als kinesitherapeute in het multidisciplinair pijncentrum van het AZ Sint-Lucas (Gent) en als mandaatassistent aan de UGent waar ze een doctoraat maakt in het gebied va de chronische pijn. Tevens is ze lid van de internationale erkende onderzoeksgroep Pain in Motion.

Naar goede gewoonte kun je achteraf nog wat napraten met een drankje u aangeboden door KG

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen

KG

28-04-22 - Update Valpreventie - 28 april 2022

Graag bespreken we tijdens deze wetenschappelijk avond volgende topics, kaderend binnen de week van de valpreventie:

Waar vind ik info rond valpreventie?

  • Huidige richtlijn voor thuiswonende senioren.
  • Idem : geresideerde

Wat zijn de risicofactoren waar we als kinesitherapeut het meest kunnen rond werken?

Wat is het handel plan volgens de vereisten van het riziv? PS; is er iets veranderd met de nieuwe nomenclatuur?

Wat kunnen -moeten- we meten? Filmpkes met casussen

               Effectieve meting van tinetti, Tug, … Iedereen scoort gelijk?

Hoe bepalen we de krachtlijnen van onze valpreventie? Hebben we de uitkomsten gebruikt waarover we beschikken?

Over welke oefenprogramma’s beschikken we en zijn gekend? (Combat, 4TD, NEOK, Ge Geriatrisch Model, en…….Vl- Otago

Kunnen we ouderen – en hoe doen we dat -  motiveren om permanent te oefenen, risicogedrag te vermijden.

 

met vriendelijke groeten

KG

24-03-22 De behandeling van patello-femorale klachten in de praktijk - 24 februari 2022

Deze avond gaat door in het filiaal van Gymna te Gent en zal beperkt worden tot 40 deelnemers.

Spreker  Declerck Jens  - Master kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, Wetenschappelijk medewerker Ugent departement REVAKI, Loopscreening en preventie  (www.loopanalyse.gent), D.O. osteopathie - zal het in een eerste deel hebben over de pathogenese en de revalidatie van patello-femorale klachten volgens de recente wetenschappelijke inzichten.

Het tweede deel is meer praktijkgericht. Het doel is om het behandelprogramma, dat in het eerste deel wordt voorgesteld, ook effectief wordt uitgetest. In kleinere groepjes zal de  opbouw van het oefenprogramma voor patellofemorale klachten worden overlopen waarbij zowel klein oefenmateriaal zal worden gebruikt alsook meer interactief en technologisch oefenmateriaal (bv  Leds react).

Dit belooft een interessante avond te worden...

KG

 

vrijdag 18 februari 2022: praktijkavond: mobilisaties voor de wervelzuil en drukpunttherapie met behulp van een yogahangmat - 18 februari 2022

KG organiseert een praktijkavond mobilisaties voor de wervelzuil en drukpunttherapie met behulp van een yogahangmat. Deze zal doorgaan op vrijdag 18 februari van 20u tot 22u in de yogastudio Valavie, Walbosdreef 6, 9070 Destelbergen. Het is aangeraden om sportieve of makkelijke kledij te dragen.

Hangmatyoga is een vorm van yoga die zeer nuttig is bij mensen met rugpijn. Naast de lumbale tractie, bij het volledig of ondersteund onderste boven hangen, kan de rug ook zeer goed gemobiliseerd worden terwijl de rug of benen gedragen worden door de hangmat. En door gebruik te maken van tennisballen en blokken is het ook mogelijk om gedoseerd drukpunttherapie toe te passen en triggerpoints los te maken.

 Er zijn geen PQK-navormingsactiviteiten verbonden aan deze activiteit. Pure (leerrijke) ontspanning!

donderdag 17-02-22: webinar KG: Recente wetenschappelijke ontwikkelingen: Multiple Sclerose en beweging - 17 februari 2022

Tijdens de laatste twee decennia is bewegen een belangrijk onderdeel geworden in de behandeling van Multiple Sclerose. Zo verbetert revalidatie de wandelcapaciteit, vermoeidheid, depressie, evenwicht, denkvermogen en parameters van fysieke fitheid (inspanningscapaciteit en spierkracht). Dit alles leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit en de preventie of verbetering van secundaire problemen (zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen).

Het type training/beweging waarmee je dit alles kunt bewerkstelligen, kan variëren van de klassieke laag-intense duurtraining tot een hoog-intense intervaltraining, die beide al fietsend of lopend kunnen worden uitgevoerd. Deze laatste hoog-intense vorm van trainen wordt reeds jaren in de (top)sportwereld gebruikt, maar toont sinds kort via wetenschappelijk onderzoek ook veelbelovende resultaten bij personen met MS. Tijdens dit webinar krijg je een duidelijker beeld over het belang van bewegen bij MS en zoomen we dieper in op hoog-intense intervaltraining, wat de effecten hiervan zijn, en hoe je er zelf mee aan de slag kan.

Verder zal er aandacht besteed worden aan een gezonde levensstijl, want naast sporten en revalidatie blijft er nog steeds veel tijd over in een dag die al dan niet zittend kan worden doorgebracht. Onderzoek naar een ‘sedentaire’ of zittende levensstijl is al enkele jaren bezig, maar tot nu werden personen met MS hier niet in betrokken. Hier hebben wij verandering in gebracht. Vanwege primaire MS-symptomen blijken personen met MS meer te zitten dan personen zonder MS. Recent onderzoek toont aan dat dit het risico op comorbiditeiten verhoogt, én dat deze zelfs een invloed hebben op de MS progressie. Tijdens dit webinar zal de invloed van veel en weinig zitten op de cardiometabole gezondheid van mensen met MS besproken worden, zullen we strategiën aanreiken om mensen met MS minder te doen zitten en stemmen we trainingsrichtlijnen en ‘zitrichtlijnen’ op mekaar af.