23-06-2022 om 20.30 in de GRS: Traject chronische pijnpatiënt - multidisciplinaire opvolging en samenwerking 1e lijn

collega's 

KG organiseert op 23-06-22 om 20.30 in de GRS een lezing:  Traject van een chronische pijnpatiënt

Tijdens deze lezing zullen we dieper ingaan op het traject dat een chronische pijnpatiënt aflegt wanneer deze een behandeling opstart in een multidisciplinair pijncentrum. Er wordt gestart met een kort deel theorie over de verschillende pijnmechanismen. Vervolgens worden zowel voor de arts als voor de kinesitherapeut het intake gesprek en het klinisch onderzoek verduidelijkt, alsook de verschillende behandelstrategieën (medicamenteus en conservatief) die toegepast kunnen worden door deze disciplines. De mogelijke samenwerking tussen de tweedelijns- (multidisciplinair pijncentrum uit een ziekenhuis) en eerstelijnszorg (huisarts en zelfstandige kinesitherapeut) zal besproken worden. Er wordt afgesloten met een discussie over enkele controversiële topics over het behandelen van chronische pijnpatiënten en adviezen.

De lezing wordt gegeven door Dr. Sam Schelfout en Dra. Elise Cnockaert en is gericht op artsen en kinesitherapeuten die meer willen weten over de evidence based evaluatie en behandeling van chronische pijn. Sam Schelfout studeerde geneeskunde aan de UGent en werd opgeleid tot anesthesist met specialisatie in de algologie. Hij is werkzaam in het UZ Gent als adjunct-kliniekhoofd en verantwoordelijke van de Pijnkliniek, coördinator van het Multidisciplinair Pijncentrum en coördinator van het Multidisciplinair Algologisch Team. Elise Cnockaert studeerde kinesitherapie (afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen-) aan de UGent en manuele therapie aan de VUB. Ze is werkzaam als kinesitherapeute in het multidisciplinair pijncentrum van het AZ Sint-Lucas (Gent) en als mandaatassistent aan de UGent waar ze een doctoraat maakt in het gebied va de chronische pijn. Tevens is ze lid van de internationale erkende onderzoeksgroep Pain in Motion.

Naar goede gewoonte kun je achteraf nog wat napraten met een drankje u aangeboden door KG

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen

KG


28-04-22 - Update Valpreventie

Graag bespreken we tijdens deze wetenschappelijk avond volgende topics, kaderend binnen de week van de valpreventie:

Waar vind ik info rond valpreventie?

  • Huidige richtlijn voor thuiswonende senioren.
  • Idem : geresideerde

Wat zijn de risicofactoren waar we als kinesitherapeut het meest kunnen rond werken?

Wat is het handel plan volgens de vereisten van het riziv? PS; is er iets veranderd met de nieuwe nomenclatuur?

Wat kunnen -moeten- we meten? Filmpkes met casussen

               Effectieve meting van tinetti, Tug, … Iedereen scoort gelijk?

Hoe bepalen we de krachtlijnen van onze valpreventie? Hebben we de uitkomsten gebruikt waarover we beschikken?

Over welke oefenprogramma’s beschikken we en zijn gekend? (Combat, 4TD, NEOK, Ge Geriatrisch Model, en…….Vl- Otago

Kunnen we ouderen – en hoe doen we dat -  motiveren om permanent te oefenen, risicogedrag te vermijden.

 

met vriendelijke groeten

KG


24-03-22 De behandeling van patello-femorale klachten in de praktijk

Deze avond gaat door in het filiaal van Gymna te Gent en zal beperkt worden tot 40 deelnemers.

Spreker  Declerck Jens  - Master kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, Wetenschappelijk medewerker Ugent departement REVAKI, Loopscreening en preventie  (www.loopanalyse.gent), D.O. osteopathie - zal het in een eerste deel hebben over de pathogenese en de revalidatie van patello-femorale klachten volgens de recente wetenschappelijke inzichten.

Het tweede deel is meer praktijkgericht. Het doel is om het behandelprogramma, dat in het eerste deel wordt voorgesteld, ook effectief wordt uitgetest. In kleinere groepjes zal de  opbouw van het oefenprogramma voor patellofemorale klachten worden overlopen waarbij zowel klein oefenmateriaal zal worden gebruikt alsook meer interactief en technologisch oefenmateriaal (bv  Leds react).

Dit belooft een interessante avond te worden...

KG