donderdag 17-02-22: webinar KG: Recente wetenschappelijke ontwikkelingen: Multiple Sclerose en beweging

Tijdens de laatste twee decennia is bewegen een belangrijk onderdeel geworden in de behandeling van Multiple Sclerose. Zo verbetert revalidatie de wandelcapaciteit, vermoeidheid, depressie, evenwicht, denkvermogen en parameters van fysieke fitheid (inspanningscapaciteit en spierkracht). Dit alles leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit en de preventie of verbetering van secundaire problemen (zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen).

Het type training/beweging waarmee je dit alles kunt bewerkstelligen, kan variëren van de klassieke laag-intense duurtraining tot een hoog-intense intervaltraining, die beide al fietsend of lopend kunnen worden uitgevoerd. Deze laatste hoog-intense vorm van trainen wordt reeds jaren in de (top)sportwereld gebruikt, maar toont sinds kort via wetenschappelijk onderzoek ook veelbelovende resultaten bij personen met MS. Tijdens dit webinar krijg je een duidelijker beeld over het belang van bewegen bij MS en zoomen we dieper in op hoog-intense intervaltraining, wat de effecten hiervan zijn, en hoe je er zelf mee aan de slag kan.

Verder zal er aandacht besteed worden aan een gezonde levensstijl, want naast sporten en revalidatie blijft er nog steeds veel tijd over in een dag die al dan niet zittend kan worden doorgebracht. Onderzoek naar een ‘sedentaire’ of zittende levensstijl is al enkele jaren bezig, maar tot nu werden personen met MS hier niet in betrokken. Hier hebben wij verandering in gebracht. Vanwege primaire MS-symptomen blijken personen met MS meer te zitten dan personen zonder MS. Recent onderzoek toont aan dat dit het risico op comorbiditeiten verhoogt, én dat deze zelfs een invloed hebben op de MS progressie. Tijdens dit webinar zal de invloed van veel en weinig zitten op de cardiometabole gezondheid van mensen met MS besproken worden, zullen we strategiën aanreiken om mensen met MS minder te doen zitten en stemmen we trainingsrichtlijnen en ‘zitrichtlijnen’ op mekaar af. 

Een reactie achterlaten